بمان برای من بمان دو چشمت آسمان من

و من یتوکل علی الله فهو حسبه

حلالیت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠

دو تا قلب

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

شوهر داری از ما بهترون

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

تور گاید

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

تکنولوژی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩

استجابت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

.......

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩

دقیقه 90 نامبر 2

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

خواب

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

شکوفه بادام

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩

فاصله ها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩

کلافه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:۳۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩

دنیای این روزای من

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩

رشید پور

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

مشهد

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩

افطاری

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩

لبخند خدا

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩

یه دختر خوب

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩

همین دیروز

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩

فارسی.وان

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

جان مریم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٥٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

گوش عزرائیل کر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩

حکمت خدا

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩

آهِ دل شکسته

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

رفتن یا نرفتن ، مسئله این است

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩

خواستن یا نخواستن ، مسئله این است

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩

دستهای رنگی من

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

شب آرزوها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩

برق عشق

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩

بوی چوب

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

میم مثل مادر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩

آب

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

سوپرایز

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩

روز میلاد تن من

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

حس تازه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩

پر از خالی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩

جارچی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

قول میدم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩

حماقت من + درخواست کمک

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

شوخی شهرستانی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩

بهروز

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩

به خاطر تو

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩

هفت سین ما

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

عیدانه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تولد وبلاگم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

عروسی پسر عمو

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸

بلوند

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

جدایی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸

پول باد آورده

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

عشقمون جاودانه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸

خدا رو شکر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸

التماس دعا لطفا

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

Sweet Dreams

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

پنیر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸

خاکسترم نکن

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

همای سعادت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸

آژانس بانوان

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸

یا باب الحوائج

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ دی ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

زنان وبلاگ نویس

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸

در سوگ پدری بزرگ

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

یک تعجب شادالو

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

دل ضعفه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تلقین

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تبریک عید

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

دنیای شاد

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تحمل

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تصمیم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸

بدبخت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸

نفهمیدی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸

دلتنگی بر حسب فاصله

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸

احساسات

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

حق یا ناحق

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸

بچه سر راهی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸

شکایت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸

خریدها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

پایتخت نامه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

دعوت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

گلابتون هستم یک کارگر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تفاوت از زمین تا آسمان است

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸

قضاوت با شما

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸

دوره آخرالزمون

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

آش انار

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸

شمال

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸

کوزه شکسته

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تصویر رویا

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸

شام بیرون

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸

معلم خصوصی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

خانه دار

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸

نخ دندون

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸

شما رو به خدا دعا کنید + پی نوشت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸

بک یا الله

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸

فعلا خداحافظ

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸

رحمت خدا مبارک

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸

یا ابا صالح

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

حرف

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸

قربون صدقه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸

پست رمزدار 3

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸

بازمانده رفت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

خرید جهیزیه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸

تبعات تلویزیون

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸