بمان برای من بمان دو چشمت آسمان من

و من یتوکل علی الله فهو حسبه

حلالیت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠

زندگی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
تگ ها : دلتنگی

تکنولوژی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩

.......

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩

مشهد

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩

همین دیروز

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩

پست موسیقایی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩

حس تازه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩

آن روزها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩
تگ ها : خاطرات ، دلتنگی

بهروز

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩

خونه و خاطره

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸
تگ ها : دلتنگی

خداحافظ شهر خاطره ها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : دلتنگی ، خاطرات

دلتنگی بر حسب فاصله

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸

شهر آرزوها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : دلتنگی

قضاوت با شما

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸

تنهایی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸

خانه دار

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸

شما رو به خدا دعا کنید + پی نوشت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸

بک یا الله

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸

رحمت خدا مبارک

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸

سالهای دور از خانه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸

یا امام رضا

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸
تگ ها : دلتنگی

خواب

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
تگ ها : خاطرات ، دلتنگی

غیر مجاز

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸

دلتنگی های یک مادر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸

خسته ام

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸

زیر لفظی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
تگ ها : درد دل ، دلتنگی

قلعه هزار اردک

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧