بمان برای من بمان دو چشمت آسمان من

و من یتوکل علی الله فهو حسبه

حلالیت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠

یه مطلبی که به دلم نشست

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
تگ ها : درد دل

فاصله ها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩

کلافه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:۳۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩

دنیای این روزای من

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩

هستم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها : درد دل

لبخند خدا

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩

یه دختر خوب

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩

گوش عزرائیل کر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩

حکمت خدا

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩

رفتن یا نرفتن ، مسئله این است

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩

خواستن یا نخواستن ، مسئله این است

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩

شب آرزوها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩

غصه دارم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها : درد دل

میم مثل مادر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩

درد

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها : درد دل

حس تازه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩

مادر تنها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها : درد دل

پر از خالی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩

پز عالی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩
تگ ها : درد دل

شوخی شهرستانی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩

به خاطر تو

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩

عروسی پسر عمو

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸

پنیر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸

یاد می گیرم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸
تگ ها : درد دل

کامنتینگ پست قبل با همون رمز

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸
تگ ها : درد دل

مشورتی با متاهلین

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸
تگ ها : درد دل

عروس بدجنس

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
تگ ها : درد دل

آژانس بانوان

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸

زنان وبلاگ نویس

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸

تصمیم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸

بدبخت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸

نفهمیدی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸

حق یا ناحق

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸

بچه سر راهی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸

شکایت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸

تفاوت از زمین تا آسمان است

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸

قضاوت با شما

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸

آش انار

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸

تنهایی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸

ورودی 85

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸

خانه دار

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸

قربون صدقه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸

خرید جهیزیه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸

یه قرون دوزار

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸

احترام

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸
تگ ها : درد دل

قضا بلا

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸

رژلب براق

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸

حسود

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸

افسانه شخصی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸

دلتنگی های یک مادر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸

خسته ام

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸

عاشق چشم و ابرو

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸

زیر لفظی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
تگ ها : درد دل ، دلتنگی

کت شلوار

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸

...

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
تگ ها : درد دل

تبعیض

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧
تگ ها : خاطرات ، درد دل