بمان برای من بمان دو چشمت آسمان من

و من یتوکل علی الله فهو حسبه

حکمت خدا

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩

آهِ دل شکسته

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

پست موسیقایی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩

رفتن یا نرفتن ، مسئله این است

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩

خواستن یا نخواستن ، مسئله این است

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩