بمان برای من بمان دو چشمت آسمان من

و من یتوکل علی الله فهو حسبه

دستهای رنگی من

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

شب آرزوها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩

برق عشق

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩

غصه دارم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها : درد دل

بوی چوب

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

میم مثل مادر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩

آب

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها : روزانه ها

درد

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها : درد دل

سوپرایز

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩