بمان برای من بمان دو چشمت آسمان من

و من یتوکل علی الله فهو حسبه

آش شب یلدا

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : آشپزخونه

در سوگ پدری بزرگ

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

خداحافظ شهر خاطره ها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : دلتنگی ، خاطرات

یک تعجب شادالو

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

دل ضعفه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تلقین

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تبریک عید

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

دنیای شاد

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تحمل

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تصمیم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸

بدبخت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸

نفهمیدی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸