بمان برای من بمان دو چشمت آسمان من

و من یتوکل علی الله فهو حسبه

دلتنگی بر حسب فاصله

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸

کهکشان عشق

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : عاشقانه ها

احساسات

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

حق یا ناحق

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸

بچه سر راهی

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸

شکایت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸

خریدها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

شهر آرزوها

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : دلتنگی

پایتخت نامه

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

دعوت

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

گلابتون هستم یک کارگر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : روزانه ها

تفاوت از زمین تا آسمان است

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : گلابتون ; ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸